Adresas: 
Žuvinto g. 8, Kaunas
Tel.: 37-348385

El. paštas: 
zuvintodarzelis@micro.lt
Internetinė svetainė: 
http://www.zuvintas.kaunas.lm.lt

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Kauno apskr. Kauno m. sav.
Viešosios paslaugos

Logopedė - metodininkė

Elena Šulcienė

Logopedė -metodininkė darželyje dirba su specialiųjų poreikių vaikais*:
- įvertina vaikų kalbos raidos ypatumus;
- teikia pagalbą, vaikams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų;
- skiria didelį dėmesį priešmokyklinės grupės vaikų rengimui mokyklai;
- su grupių pedagogėmis bei ugdytiniais dalyvauja įvairiuose projektuose, vykstančiuose mieste; rengia atviras veiklas, popietes, pramogas ir mūsų įstaigoje;
- padeda grupių pedagogams pritaikyti specialiųjų poreikių vaikams ugdomąją medžiagą ir ugdymo priemones, ruošia pranešimus aktualiomis temomis;
- konsultuoja pedagogus, rengia pranešimus, rekomendacijas įvairiais vaikų kalbos korekcijos klausimais;
- specialiųjų poreikių vaikų tėvams teikia individualias konsultacijas vaikų kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų šalinimo klausimais;

*Vaikų kalbos ir komunikacijos sutrikimus nustato miesto Pedagoginė psichologinė tarnyba (PPT) arba mūsų įstaigos Specialiojo ugdymo komisija (SUK) po to, kai tėvai kreipiasi su prašymu (prašymo formą pateikia specialistas).
Logopedė kūrybiškai organizuoja veiklą, įgyvendina naujas idėjas, kuria savo darbo stilių, užtikrina ugdymo vientisumą ir tęstinumą. Mokydama taisyklingai kalbėti, Elena naudoja daug netradicinių, žaidybinių elementų, kurie padeda vaikams atsipalaiduoti ir nejausti mokymosi įtampos. Logopedė turi pakankamai teorinių žinių ir praktinės patirties dirbdama su vaikais, turinčiais kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų.

 

Muzikos pedagogė

Žaneta Jarovaja

Muzikos pedagogė darželyje:
- organizuoja vaikų muzikinį ugdymą;
- individualizuoja ir diferencijuoja ugdymą pagal vaikų gebėjimus ir amžių;
- bendradarbiauja su grupių pedagogais: lanksčiai derina savo muzikinę veiklą su grupės veikla, dalyvauja vykdomuose projektuose;
- organizuoja įvairius renginius ir šventes;
- rengia vaikus dalyvauti įvairiuose koncertuose, konkursuose, projektuose.

Muzikos pedagogė organizuoja užsiėmimus vaikams pagal amžiaus grupes. Užsiėmimai vyksta salėje, grupėse. Jų metu vaikai tenkina individualaus grojimo, vaidybos, muzikos klausymosi poreikius. Ypatingą dėmesį skiria etnokultūrai. Muzikos pedagogės organizuoja daugelį darželio renginių. Dalyvavimas juose, o taip pat ir kitų įstaigų renginiuose, konkursuose, projektuose, leidžia atsiskleisti vaikų gebėjimams. Vykdomi bendri projektai, koncertai, ekskursijos su kitomis ugdymo įstaigomis.

 

Kūno kultūros pedagogė

Sonata Ramoškevičiūtė

Kūno kultūros pedagogė darželyje:
- teikia korekcinę pagalbą vaikams, turintiems judesio ir padėties sutrikimų pagal sudarytus pratimų kompleksus;
- vertina specialiųjų poreikių vaikų pasiekimus ir informuoja tėvus apie vykdomą korekcinį darbą, sveikatos būklės pokyčius, korekcinio darbo rezultatus;
- konsultuoja besidominčius tėvelius vaikų sveikatinimo bei korekcinio darbo tęstinumo namuose klausimais.
*Tėveliai turi pristatyti gydytojo pažymą ir parašyti prašymą dėl šios pagalbos teikimo

Kūno kultūros pedagogė Sonata didelį dėmesį skiria šventėms ir renginiams, skirtiems visiems darželio vaikams: „Kaštonų mini- baseino“ atidarymo šventei, įvairiausioms varžyboms, sportinei veiklai ir pan. Taip pat ji padeda grupių pedagogėms rengti ugdymo programas sveikatos saugojimo kompetencijos srityje, siekia, kad ši veikla vaikams taptų dar įdomesnė ir naudingesnė. Konsultuoja pedagogus ir ugdytinių tėvus laikysenos, kojų kaulų korekcijos klausimais.